sexta-feira, 30 de novembro de 2018

Horários das Livrarias Sistema Solar I Dezembro de 2018

clicar na imagem para a aumentar

Visite-nos nas livrarias do Chiado e da Passos Manuel, em Lisboa, onde encontra livros novos, 
manuseados, raridades bibliográficas, edições únicas e limitadas e muitas outras razões
para percorrer as mesas que procuramos ter sempre postas com diversas iguarias,
de Janeiro a Dezembro não apenas no Natal.

Traga outro(s) amigo(s) também.

Boas Festas. Boas Leituras.

Artur Guerra: «Sinto-me com a consciência do dever cumprido e da missão concluída: fazer a viagem de regresso do Mediterrâneo catalão ao Atlântico português.»

                                                                   Artur Guerra. Andorra, 23-XI-2018

Faz hoje uma semana, decorreu em Andorra a sessão de atribuição e entrega dos prémios internacionais da Fundação Ramon Llull. Como anunciámos nesse mesmo dia, Artur Guerra, tradutor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell (Documenta, 3 volumes: 2015, 2017, 2018), foi distinguido com o Prémio Ramon Llull de Tradução Literária 2018, tendo proferido uma intervenção em catalão, que aqui reproduzimos seguida de uma versão em português.

Molt Ilustre Sra ministra Olga Gelabert, Honorable Sra Laura Borràs, Sr. Vicenç Villatoro, Sr. Miquel Strubell, senhors membres del jurat, autoritats, amics e tothom aqui presents: 

Aquest moment que vivim aquí avui ens ofereix, sobretot, l'oportunitat d'agrair i celebrar. El degustarem amb goig, perquè sovint els dies com aquest són narrats i recordats durant tota la vida. Rebre aquest guardó és un honor i m'agradaria compartir-lo amb algunes persones que ho han fet possible. 

En primer lloc, voldria donar les gràcies als membres del jurat que m'han distingit amb el Premi de Traducció Literària de la Fundació Ramon Llull 2018 i a l'Institut Ramon Llull, que ha permès, amb el seu suport a la traducció, omplir un buit que fa molt temps, fins i tot masa temps, existia al catàleg portuguès de les grans obres de literatura europea i universal i, especialment, de la molt bella i ineludible literatura en llengua catalana. 

Permetin-me que agraeixi, en segon lloc, a la meva dona i companya de traducció, tasca que fem de gust especialment si la fem tots dos junts, que des d'un principi em va ensenyar que la traducció és, també, un acte d’amor, i en aquest treball, en particular, el seu ajut inestimable en la lectura final del text, especialment del primer i segon volum (i permetin-me aquesta disgressió personal: en sóc cert que superaràs ràpidament aquest mal moment de la teva salut); i agraeixo també als meus fills: Afonso (mig valencià), João (mùsic de jazz, aquí present) i Ana (filla del cor), la seva comprensió perquè sovint he donat a les traduccions una atenció que em reclamaven per a ells. Mereix un esment especial Manuel Rosa, rostre i pilar de l’editorial Sistema Solar, fabricant incansable de l'edició de qualitat d'obres literàries i artístiques a Portugal, i que va tenir el valor d’assumir des del principi aquest projecte de traduir el Tirant lo Blanc. Vull expressar de tot cor tot el meu agraïment a la gran pintora portuguesa Ilda David, que es va enamorar del text i va fer els dibuixos i xilografies que van convertir aquesta edició de Tirant lo Blanc en una obra d'art. No puc deixar de banda el meu germà Luís, que, des que fa molts anys li vaig parlar del meu somni de fer aquesta traducció, ell mai no em va deixar d’animar i sempre va creure i fer tot el possible perquè fos una realitat. Vull esmentar els amics valencians de la meva joventut que em van transmetre, sovint sense adonar-se’n, el seu amor pel català / valencià i que sempre han estat en el meu record: especialment Josep Marí (que em va acollir a casa seva com um germà en un moment difícil de la meva vida), Manuel Molins (que m’ha mostrat la bellesa i la importância del teatre en catalá) i Octavi Monsonís (el primer  que em va parlar dels cantantes de la resistència) i tants d’altres que espero que em perdonen per no anomenar-los ara i aquí. 

Provè d’aquell temps de joventut a València el meu somni de traduir Tirant lo Blanc. Deu fer cosa de trenta anys un altre editor portuguès va anunciar públicament que me’n demanaria la traducció, tanmateix no ha estat fins ara fer realitat el somni, n’ha sorgit la possibilitat, i heus aquí la traducció! Hi va caldre un temps nou, més coneixement i més saviesa (però també menys cabell i la barba més blanca!). O potser sigui, com va deixar dit Fernando Pessoa: «Déu vol, l'home somia i l’obra neix». 

A partir d'una reproducció fidel i completa de l'obra, he intentat mantenir la màxima fidelitat possible al text original, malgrat la seva dificultat, tot reproduint les seves característiques lèxiques, sintàctiques i semàntiques, sempre que aquestes tinguessin correspondència en la llengua portuguesa, tant en la de l’època de Martorell com en la de l'actualitat. He ajuntat unes poques notes per tal que alguns passatges siguin més propers i més comprensibles per al lector portuguès. 

I si el molt destre, subtil i valentíssim mariner portuguès Cataquefarás (sí, portuguès, perquè aquest era el nom del barri urbà, en aquell segle extramurs, de Lisboa) va saber dirigir el vaixell de Tirant i els seus quatre-cents homes armats des de Lisboa fins al Mediterrani, jo, que no sóc tan subtil ni tan valent com ell, em sent amb la consciència del deure acomplert i la missió completada: fer el viatge de tornada del Mediterrani català a l’Atlàntic portuguès; perquè tot i que el text de la vulgar llengua valenciana no es va traduir d'un suposat text portuguès, que al seu torn hauria estat traduït de l'anglès, era urgent i de justícia elemental donar al text la sonoritat i l'ànima de la llengua de Camões, unint una vegada més la cultura de la llengua catalana i la cultura portuguesa. Puc dir que el resultat és una traducció fidel i tan bella com l'original, molt vàlida per a una anàlisi culta, acadèmica i especialitzada i, al mateix temps, molt intel·ligible per al lector comú portuguès. 

Aquest és el treball del traductor, fer que una literatura nacional sigui universal, perquè de fet, com va dir José Saramago: «els escriptors fan literatures nacionals i els traductors fan literatura internacional. Sense traductors, els escriptors serien condemnats a viure tancats en el seu idioma». 

I aixó es tot… 

Moltes Gràcies

Artur Guerra


            Premiados, membros do júri e entidades oficiais. Andorra, 23-XI-2018

Mui Ilustre Senhora Olga Gelabert [ministra da Cultura, Juventude e Desporto do governo de Andorra], Honorável Senhora Laura Borrás [conselheira da Cultura da generalitat da Catalunha], Senhor Vicenç Villatoro [diretor da Fundação Ramon Llull], Senhor Miquel Strubell [presidente da Fundação Congresso de Cultura Catalã], senhores membros do júri, autoridades, amigos e todos vós aqui presentes:

Este momento que vivemos aqui hoje em conjunto oferece-nos acima de tudo a oportunidade de agradecer e de celebrar. Vamos saboreá-lo, porque os dias como o de hoje costumam ser contados e recordados toda a vida. Receber este prémio é uma honra e gostaria de partilhá-lo com algumas pessoas que o tornaram possível. 

Agradeço em primeiro lugar a todos os membros do júri que me distinguiram com o prémio de Tradução Literária da Fundação Ramon Llull 2018, e ao Instituto Ramon Llull, que possibilitou, com o seu apoio à tradução, preencher um vazio que há muito, eu diria mesmo há demasiado tempo, existia no catálogo português das grandes obras da literatura europeia e universal, e em especial da belíssima e incontornável literatura em língua catalã.

Em segundo lugar, permitam-me que agradeça à minha mulher e companheira de tradução, coisa que tão bem sabemos e gostamos de fazer os dois juntos, e que desde o princípio me ensinou que a tradução é também um acto de amor, e, nesta obra em particular, a sua preciosa ajuda na leitura final do texto, sobretudo do primeiro e segundo volumes (e agora permitam-me esta divagação pessoal: estou certo de que superarás rapidamente este mau momento da tua saúde!); e agradeço aos meus filhos Afonso (também meio valenciano), João (músico de jazz, aqui presente) e Ana (filha do coração), pela sua compreensão por eu muitas vezes dar às traduções a atenção de que eles precisavam. Merece aqui uma referência especial Manuel Rosa, rosto e pilar da editora Sistema Solar, fazedor incansável da edição de qualidade de obras literárias e artísticas em Portugal, e que teve a coragem de assumir desde o princípio este projecto de traduzir o Tirant lo Blanc. Quero aqui expressar, do fundo do coração, todo o meu agradecimento à grande pintora portuguesa Ilda David’, que se enamorou do texto e fez os desenhos e xilogravuras que converteram esta edição de Tirant lo Blanc numa obra de arte. Não posso esquecer o meu irmão Luís que, desde que há muitos anos lhe falei do meu sonho de fazer esta tradução, nunca desistiu de me incentivar e sempre acreditou e fez tudo o que lhe era possível para que este sonho se concretizasse. Quero lembrar os amigos valencianos da minha juventude que me transmitiram, muitas vezes sem eles próprios se aperceberem, o amor pela língua catalã/valenciana e que sempre estiveram no meu pensamento: em especial Josep Marí (que me acolheu em sua casa num momento difícil da minha vida), Manuel Molins (que me ensinou a amar o teatro), Octavi Monsonís (que foi o primeiro a falar-me dos cantores da resistência), e muitos outros, que espero me perdoem por não os nomear aqui e agora.

Vem desse tempo o meu sonho de traduzir Tirant lo Blanc. Há cerca de trinta anos, um outro editor português chegou a anunciar publicamente que me iria encomendar a tradução; mas só agora foi possível que o sonho se tornasse realidade, e eis aqui a tradução! Foi preciso um tempo novo, mais conhecimento e mais sabedoria (mas também menos cabelo e a barba mais branca!). Ou talvez, como disse Fernando Pessoa: «Deus quer, o homem sonha e a obra nasce».

Partindo de uma reprodução fiel e integral da obra, procurei manter a máxima fidelidade possível ao texto original, apesar da sua dificuldade, reproduzindo as características lexicais, sintáticas e semânticas do mesmo, sempre que estas tivessem correspondência na língua portuguesa, quer na contemporânea de Martorell, quer na actual. Juntei algumas notas que tornam certas passagens mais próximas e compreensíveis ao leitor português. 

E se o «mui destro, subtil e valentíssimo marinheiro» português, Cataquefarás (sim, português, porque este era o nome do aglomerado urbano, na altura extramuros, de Lisboa), guiou a nau de Tirant e os seus quatrocentos homens de armas de Lisboa até ao Mediterrâneo, eu, que não sou tão subtil nem tão valente como ele, sinto-me com a consciência do dever cumprido e da missão concluída: fazer a viagem de regresso do Mediterrâneo catalão ao Atlântico português; porque, mesmo sabendo que o texto em vulgar língua valenciana não foi traduzido de um suposto texto português que por sua vez teria sido traduzido do inglês para português, era urgente e de elementar justiça dar ao texto a sonoridade e a alma da língua de Camões, unindo mais uma vez a cultura de língua catalã e a cultura portuguesa. Posso dizer que o resultado é uma tradução fiel e tão bela como o original, muito válida para uma análise culta, académica e especializada e, ao mesmo tempo, muito inteligível para o leitor comum português.

É este o trabalho do tradutor, fazer que uma literatura nacional se torne universal, porque, como disse José Saramago: «os escritores fazem literaturas nacionais e os tradutores fazem literatura internacional. Sem tradutores, os escritores estariam condenados a viver fechados na sua própria língua».

E é tudo...

Muito obrigado.

Artur Guerra

terça-feira, 27 de novembro de 2018

Pensar e agir contra a ditadura do tempo

«André Barata: A maioria das pessoas já está a relativizar o próprio valor da verdade.

O filósofo André Barata acaba de lançar um livro onde reflecte sobre aquilo a que chama a “ditadura do tempo”. Em “E se parássemos de sobreviver?”, o director do doutoramento de Filosofia da Universidade da Beira Interior defende que há uma aceleração artificial do tempo que vem desde a revolução industrial e que ganhou ainda mais força com o digital. Nesta era digital, as redes sociais estão a corroer o discurso racional. “Nunca houve tão grande desvalorização do discurso e do pensamento”, afirma.» 

Entrevista de Filipa Lino / Fotografia de Miguel Baltazar, 
in «Wekeend» / Negócios,  23 de Novembro de 2018, pp. 4-9.

segunda-feira, 26 de novembro de 2018

Mário Cesariny I Lisboa, 9-VIII-1923 — 26-XI-2006

                                                                     Mário Cesariny (Foto de João Cutileiro)

sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Prémio internacional de Tradução Literária da Fundação Ramon Llull distingue o tradutor português Artur Guerra

Artur Guerra, por Cristina Rodriguez (2018)


O tradutor português Artur Guerra* acaba de ser distinguido com o Prémio Ramon Llull de Tradução Literária pela tradução, do original catalão para português, de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. A edição é da Documenta, chancela da editora Sistema Solar.

Este prémio visa reconhecer a importância do trabalho dos tradutores literários e premeia a melhor tradução literária, do catalão para outras línguas, editada no ano anterior.

O júri, escolhido pela Fundação Ramon Llull, foi constituído por quatro membros de reconhecido mérito no mundo da tradução literária: Francesc Parcerisas, poeta, professor, tradutor e crítico literário (presidente do júri); Montserrat Camps, doutora em Filologia Clássica e professora de Filologia Grega na Universidade de Barcelona; Anna Casassas, licenciada em Direito e tradutora; Monika Zgustová, escritora e tradutora.

O prémio foi outorgado, não só pela tradução de Tirant lo Blanc, mas também pela trajectória de Artur Guerra como tradutor. 

Tirant lo Blanc é uma obra central da literatura catalã, escrita no século XV e dedicada «ao sereníssimo Príncipe Dom Fernando de Portugal […] mui excelente, virtuoso e glorioso Príncipe, Rei expectante», mas também da literatura europeia e universal, constituindo-se como uma obra seminal do romance moderno e estava, por isso, há muito identificada como uma obra que não podia deixar de ser traduzida para português. Estava identificada a obra e o tradutor, alguém que é conhecido e reconhecido como o mais competente de entre os nossos tradutores para verter «o livro do valeroso e intrépido cavaleiro Tirant lo Blanc, Príncipe e César do Império Grego de Constantinopla, o qual foi traduzido do inglês para a língua portuguesa, e depois para a língua vulgar valenciana, pelo magnífico e virtuoso cavaleiro mossèn Joanot Martorell» — conforme reza o Deo Gratias de Tirant lo Blanc — novamente para português.
Sobre a obra, em D. Quixote de la Mancha, parte I, capítulo VI, diz-nos Miguel de Cervantes:

 «— Valha-me Deus! — disse o cura, soltando um grande brado —, que aqui está o Tirant lo Blanc! Dai-mo cá, compadre, que eu agirei como quem encontrou nele um tesouro de contentamento e uma mina de passatempos. Aqui está Dom Kirieleison de Muntalbà, valoroso cavaleiro, o seu irmão Tomás de Muntalbà, e o cavaleiro Fonseca, com a batalha que o valente Tirant fez com o alão, e as subtilezas da donzela Prazerdaminhavida, com os amores e artimanhas da viúva Repousada, e a senhora Imperatriz enamorada de Hipólito, seu escudeiro. A verdade vos digo, senhor compadre, que em razão de estilo não há no mundo livro melhor: aqui os cavaleiros comem e dormem, morrem nas suas camas e fazem testamento antes de morrer, com outras coisas mais que faltam em todos os livros deste género. […] Levai-o para casa e lede-o, e vereis que é verdade tudo o que dele eu vos disse

A edição portuguesa vem enriquecida com notas, também de Artur Guerra, e desenhos e xilogravuras da pintora Ilda David’ — dando o tom e o ambiente certos à leitura de Tirant lo Blanc, agora vertido do catalão para a língua de Camões —, numa escolha editorial que visou oferecer aos nossos leitores uma edição que perdure para além do tempo da leitura. 


* Artur Guerra nasceu em Silvã de Cima (Sátão, Viseu) no dia 23 de Dezembro de 1949. Vive na Margem Sul do Tejo, no concelho do Seixal.
É licenciado em Filosofia pela Universidade de São Tomás, em Roma, e pela Universidade Clássica de Lisboa. Formou-se em Teologia em Valência, Espanha. Foi professor de Filosofia e de Psicologia do ensino secundário e desempenhou funções de professor bibliotecário, estando actualmente aposentado.
É tradutor freelance de castelhano, italiano e catalão desde 1983. Entre muitos outros, traduziu: José Ortega y Gassett, A Rebelião das Massas (Círculo de Leitores e Relógio D'Água, 1989); Miguel de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida (Círculo de Leitores, 1989) e A Agonia do Cristianismo (Livros Cotovia, 1991); Miguel Delibes, Os Santos Inocentes (Teorema, 1991); Carlo Coccioli, Buda e o seu glorioso mundo (Livros Cotovia, 1992); Maria Zambrano, Os Sonhos e o Tempo (Relógio D'Água, 1994) e O Homem e o Divino (Relógio D'Água, 1995); Daniel Innerarity, A Filosofia como uma das Belas Artes (Teorema, 1996)
Do catalão, traduziu os seguintes autores: Joan Perucho, As Histórias Naturais (Teorema, 1990); Ramon Llull, Livro da Ordem de Cavalaria (Assírio & Alvim, 1992); Jesus Moncada, Caminho de Sirga (Dom Quixote, 1992); Mercè Rodoreda, Espelho Partido (ASA, 1992) e A Morte e a Primavera (Relógio D’Água, 1992); Maria Barbal, Cânfora (DIFEL, 1997) e Seixo Rolado (DIFEL, 2000); Antoni Tàpies, A Prática da Arte (Livros Cotovia, 2002); Marc Pastor, A Mulher Má, (TopSeller, 2014); Tina Vallès, A Memória da Árvore, (Dom Quixote, 2018); Joanot Martorell, Tirant lo Blanc (Documenta, 1º volume, 2015; 2º volume, 2017; 3º volume, 2018). 
Em 2011, foi distinguido, conjuntamente com Cristina Rodriguez, com o Prémio de Literatura Casa da América Latina pela tradução de 2666 (Quetzal, 2010), romance póstumo do escritor chileno Roberto Bolaño. 
Em 2018, é distinguido com o Prémio Ramon Llull de Tradução — da Fundação Ramon Llul — pela tradução de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell (Documenta, 3 volumes, 2015, 2017, 2018), e pela sua trajectória como tradutor.

Parabéns, Artur Guerra!

quinta-feira, 22 de novembro de 2018

Gatos Comunicantes I Apresentação


Gatos Comunicantes — Correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny

Apresentação por 
Manuel Rosa e Perfecto E. Cuadrado

24 de Novembro de 2018, às 16 horas, em Famalicão
no âmbito da iniciativa da Fundação Cupertino de Miranda 
«Mário Cesariny – Encontros XII»

quarta-feira, 21 de novembro de 2018

Memórias — Os anos do exílio em Itália (1.º volume) I Élisabeth Vigée Le Brun


Memórias — Os anos do exílio em Itália
(1.º volume)
Élisabeth Vigée Le Brun

Tradução, apresentação e notas de Maria Etelvina Santos

ISBN 978-989-8902-34-4 | EAN 9789898902344

Edição: Outubro de 2018
Preço: 18,87 euros | PVP: 20 euros
Formato: 15,5 x 21,5 cm (brochado)
Número de páginas: 256«Pintar e viver nunca foram, para mim, senão uma e a mesma coisa.»

«Quanto a Madame [Luísa] Todi, aliava a uma voz magnífica todas as qualidades de uma grande cantora, e cantava com a mesma perfeição tanto o cómico como o trágico.» 
[p. 94]
«[…] também fiz o retrato, meio corpo, do próprio Lord Bristol, e o de Madame Silva, a jovem portuguesa que depois fui reencontrar em Nápoles e de quem falarei mais tarde.» 
[p. 172]
«Fui ter com Madame Silva, a minha amável portuguesa, para percorrer com ela uma parte da ilha que é encantadora» 
[p. 210]


Figura controversa na sua época, Jean-Jacques Rousseau é o autor escolhido por Élisabeth Vigée Le Brun [1755-1842] para dar voz à epígrafe das suas Memórias. A escolha, não sendo inocente, revela-se mesmo inevitável. Mais do que as memórias da pintora oficial da rainha Maria Antonieta, ou do seu exílio de doze anos, as páginas de Vigée Le Brun reflectem um ponto de vista idêntico ao que encontramos nos textos de Rousseau, sobretudo nas Confessions ou Rêveries: o da sensibilidade que vive no olhar, o da subtileza e cadência da poesia, o da verdade de um ritmo musical ou dos múltiplos matizes da cor, o da convicção que se forma na audácia de quem se confessa sugestionável ou na intimidade visionária de quem cria. É sob esta luz que se desdobram os acontecimentos relatados pela autora.
[…]
Memórias ou autobiografia, estamos perante um texto que se divide em dois grandes momentos (dos quais o primeiro se publica agora em tradução).Esta primeira parte, ou volume, consta das doze cartas à princesa Kurakin (relato da vida da autora, incluindo uma viagem à Flandres, as sessões de pintura com a rainha Maria Antonieta, os anos que antecederam a Revolução, até 1789, e a sua saída de Paris) e dos dez capítulos (correspondentes a cerca de dois anos e meio, entre 1789 e 1792) que relatam a fuga e o percurso através dos Alpes e a sua estada em Itália, até à partida para a Áustria, continuando o exílio que durou cerca de doze anos.
[Maria Etelvina Santos]

Alexandre Melo: Cúmplice dos Artistas


Alexandre Melo: Cúmplice dos Artistas
— Conversas com Sara Antónia Matos e Pedro Faro seguido de uma conversa com João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira (Rádio Quântica)

Alexandre Melo, Sara Antónia Matos, Pedro Faro,
João Pedro Vale, Nuno Alexandre Ferreira

Introdução de Sara Antónia Matos

ISBN 978-989-8902-43-6 | EAN 9789898902436

Edição: Outubro de 2018
Preço: 11,32 euros | PVP: 12 euros
Formato: 12 x 17 cm (brochado)
Número de páginas: 208

Com o Atelier-Museu Júlio Pomar

Este livro dá seguimento ao projecto de entrevistas que se iniciou com Júlio Pomar: O Artista Fala… [2014], continuou com Rui Chafes: Sob a Pele [2015], Julião Sarmento: O Artista Como Ele É [2016] e Cabrita Reis: A Voragem do Mundo [2017].


As conversas com Alexandre Melo entre 2016 e 2017, pretendiam dar a conhecer o percurso do autor e, através do seu exemplo, o modo como se desenvolveu a crítica da arte e se instituiu o sistema de legitimação em Portugal, para o qual ele contribuiu decisivamente, em particular nos anos oitenta — período em que a crítica e o sistema propriamente ditos eram quase inexistentes. É, aliás, sobre isso, e sobre as inúmeras reflexões que foi fazendo ao longo das décadas, que tratam os livros que publicou — resultado nítido dos seus conhecimentos (e formação) no âmbito da economia e das ciências sociais, particularmente a sociologia. O cruzamento destes campos epistemológicos, bem como a sua experiência de docente na Universidade, associados à prática concreta de trabalho directo com os artistas, com as instituições e com os múltiplos agentes do meio, confere a este autor uma amplitude de visão que provavelmente estará na base da sua abertura ético-moral e da sua liberdade crítica, por vezes corrosiva.
[…]
Alexandre Melo, crítico e curador, com um percurso internacional reconhecido, deixa compreender as vicissitudes do universo artístico e institucional e o modo como as formas de legitimação se exerceram.
[…]
Como se verá ao longo das páginas que se seguem, as conversas abrangeram questões relativas à vida pessoal, ao percurso profissional e aos posicionamentos ideológicos do autor, tendo este falado sempre sem reservas, fosse em relação aos assuntos perante os quais mostra mais convicção, fosse relativamente àqueles que lhe oferecem algumas dúvidas.
A ambição das entrevistas passa também por essas oscilações, crenças e motivações pessoais, mostrando através da voz própria que cada autor tem um percurso singular e uma função no meio insubstituível.
[Sara Antónia Matos]

Tirant lo Blanc – 3º volume I Joanot MartorellTirant lo Blanc – 3.º volume
Joanot Martorell

Tradução do catalão e notas Artur Guerra
Desenhos e xilogravuras de Ilda David’

ISBN 978-989-8902-17-7 | EAN 9789898902177

Edição: Maio de 2018
Preço: 22,64 euros | PVP: 24 euros
Formato: 15,5 x 21,5 cm (brochado)
Número de páginas: 384


«Aqui finda o livro do valeroso e intrépido cavaleiro Tirant lo Blanc, Príncipe e César do Império Grego de Constantinopla, o qual foi traduzido do inglês para a língua portuguesa, e depois para a língua vulgar valenciana, pelo magnífico e virtuoso cavaleiro mossèn Joanot Martorell […]»


«Sem querer cansar-se mais em ler livros de cavalarias, mandou à ama que tomasse todos os livros grandes e os deitasse para o pátio [a fim de serem queimados].
Por pegar em muitos ao mesmo tempo, caiu-lhe um aos pés do barbeiro; teve vontade de ver de quem era, e viu que se chamava História do Famoso Cavaleiro Tirant lo Blanc.
– Valha-me Deus! – disse o cura, soltando um grande brado –, que aqui está o Tirant lo Blanc! Dai-mo cá, compadre, que eu agirei como quem encontrou nele um tesouro de contentamento e uma mina de passatempos. Aqui está Dom Kirieleison de Muntalbà, valoroso cavaleiro, o seu irmão Tomás de Muntalbà, e o cavaleiro Fonseca, com a batalha que o valente Tirant fez com o alão, e as subtilezas da donzela Prazerdaminhavida, com os amores e artimanhas da viúva Repousada, e a senhora Imperatriz enamorada de Hipólito, seu escudeiro. A verdade vos digo, senhor compadre, que em razão de estilo não há no mundo livro melhor: aqui os cavaleiros comem e dormem, morrem nas suas camas e fazem testamento antes de morrer, com outras coisas mais que faltam em todos os livros deste género. […] Levai-o para casa e lede-o, e vereis que é verdade tudo o que dele eu vos disse.»
[Miguel de Cervantes, D. Quixote de la Mancha, parte I, cap. VI]


O romance Tirant lo Blanc abandona os ideais tipicamente cavaleirescos (cenários exóticos e fantásticos, amores platónicos e princípios morais) para se tornar no primeiro romance realista da literatura europeia, combinando os ideais da cavalaria com a descrição pormenorizada dos usos e costumes da corte e da sociedade do seu tempo, bem como das estratégias militares e dos amores sensuais, onde os protagonistas são humanos com todos os seus vícios e virtudes.

ACABOU-SE DE IMPRIMIR A PRESENTE OBRA
NA CIDADE DE VALÊNCIA
A 20 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO
DO NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR DEUS JESUS CRISTO
DE 1490.

A Nuvem do Não-Saber I Anónimo do séc. XIV


A Nuvem do Não-Saber
Anónimo do séc. XIV

Tradução e notas de Lino Moreira, O.S.B.
Desenhos de Ilda David’

ISBN 978-989-8902-23-8 | EAN 9789898902238

Edição: Outubro de 2018
Preço: 13,21 euros | PVP: 14 euros
Formato: 14,5 x 20,5 cm (brochado)
Número de páginas: 192
Concebida como uma carta de orientação dirigida a um jovem contemplativo, A Nuvem do Não-Saber continua a ser um guia estimulante e seguro para quantos se interessam pelos caminhos do espírito.


A Nuvem do Não-Saber é um tratado sobre contemplação, escrito por um anónimo inglês, em finais do século XIV. Considerada a obra mais importante da mística inglesa, é enorme o fascínio e a influência que tem exercido até aos nossos dias, tanto pela profundidade de pensamento como pela estética da linguagem.
Entre os seus leitores podemos mencionar nomes tão diversos como os de Augustine Baker, J. H. Newman, T. S. Eliot, Thomas Merton e Malcolm Muggeridge. Há até quem admita que São João da Cruz terá conhecido uma tradução latina da obra, tal é a afinidade da sua doutrina com a do místico inglês.


«Quanto aos tagarelas carnais, os bajuladores e os detractores de si mesmos ou dos outros, os mexeriqueiros, os linguareiros e os que espalham boatos, e ainda toda a espécie de críticos, nunca eu desejei que vissem este livro. É que nunca tive a intenção de escrever esta obra para indivíduos desse jaez. Por isso, não os quero ver intrometidos nesta matéria — nem a eles, nem a quaisquer outros, letrados ou ignorantes, que não passem de curiosos!
E digo isto, porque nem sequer a estes meros curiosos lhes aproveitará o conteúdo do meu livro, ainda que sejam homens excelentes, no plano da vida activa. Entretanto, uma excepção deve abrir-se para aqueles que, apesar de serem activos na forma de vida exterior, são tocados no seu íntimo pelas moções secretas do Espírito de Deus, insondável nos seus juízos.
Tais homens não são como os puros contemplativos, mas dispõem-se às vezes, por acção da graça, a ter parte no supremo ápice do acto contemplativo. Ora, se esses lerem esta obra, deverão encontrar nela, pela graça de Deus, grande fonte de consolação.»O tradutor, Lino Moreira, é monge beneditino da Abadia de Glenstal, Irlanda, onde actualmente exerce os cargos de hospedeiro e professor de Latim. Nasceu em 1964, em São Pedro de Rates, Póvoa de Varzim. Licenciou-se em Humanidades, Filosofia e Teologia pela Universidade Católica Portuguesa. O interesse pela Teologia Mística foi uma constante da sua vida, que o levou a traduzir para português A Nuvem do Não-Saber.

Emancipação — O futuro de uma ideia política


Emancipação — O futuro de uma ideia política

Alcides A. Monteiro, André Barata, Anselm Jappe, António Campelo Amaral, Catarina Sales Oliveira, Luís Filipe Madeira, Luís Trindade, Maria João Cabrita, Nuno Miguel Cardoso Machado, Renato Miguel do Carmo, Rui Tavares, Stefan Gandler

Organização de André Barata, Renato Miguel do Carmo, Catarina Sales Oliveira

ISBN 978-989-8902-27-6 | EAN 9789898902276

Edição: Novembro de 2018
Preço: 16,98 euros | PVP: 18 euros
Formato: 16 x 22 cm (brochado)
Número de páginas: 224

Com o Grupo de Filosofia Prática/Labcom.IFPSemelhante discussão releva tanto do pensamento filosófico, nomeadamente político e social, como da história, da sociologia, da teoria social e das políticas sociais.


A passagem do século e do milénio, marcada logo no ano 2001, não pela prometida odisseia no espaço, mas pelo trauma de 11 de Setembro, embaciou o conceito de emancipação que, desde o seu advento, se tornara central para a Modernidade, passando pela saída do homem da sua menoridade, a que Kant chamou Aufklärung, e pela emancipação humana que Marx opôs à emancipação política em A questão judaica, passando pela emancipação dos outros sujeitos, as minorias, e aquela que é, na verdade, a maioria, as mulheres. Hoje, contudo, as respostas de emancipação dos séculos passados, se procuravam fazer sair de um estado de maior desigualdade, ou discriminação, ou menorização, já não podem ser consideradas respostas realizadoras.
Pelo contrário, hoje, o crescimento das desigualdades tornou-se o denominador comum da economia global, comprometem-se solidariedades sociais e comunitárias, mesmo intergeracionais, compromete-se sobretudo o mundo natural, a sustentabilidade da vida do nosso planeta, ignorando limites, e as intolerâncias, de fundo fundamentalista, xenófobo ou outro, fazem do espaço público e da convivialidade uma ficção mal disfarçada por um excesso de procedimentalismo que dispensa, e assim também aliena, a confiança uns nos outros. Hoje, quando se reconhece que a Modernidade está em crise é este seu motor ínsito que está em crise: a emancipação e a sua representação, as suas causas e a suas políticas concretas.
O que nos propusemos, primeiro em colóquio, e agora em livro, é trazer à discussão, a partir deste contexto contemporâneo, o conceito de emancipação, perguntar pelo que permanece de emancipador na ideia de emancipação, identificar os seus mais prementes horizontes de verificação, pensar por que linhas pode pensar-se novas práticas de emancipação.
[André Barata, Renato Miguel do Carmo, Catarina Sales Oliveira]

Suspended spaces 4 — A partilha dos esquecimentos


Suspended spaces 4 — A partilha dos esquecimentos
Vários autores*

ISBN 978-989-8902-45-0 | EAN 9789898902450

Edição: Novembro de 2018
Preço: 39,62 euros | PVP: 42 euros
Formato: 21 x 27 cm (brochado)
Número de páginas: 496

Com o colectivo Suspended spaces

Edição bilingue: português-francês


Este quarto livro do colectivo Suspended spaces, intitulado A partilha dos esquecimentos, refere-se ao colonialismo português, da África à América, de Moçambique ao Brasil, que foi o tema de um colóquio organizado em Lisboa, em 2016.


* Ana Tostões – Analu Cunha – André Parente – Ângela Ferreira – Armin Linke – Basma Alsharif – Bertille Bak – Bertrand Lamarche – Christophe Viart – Daniel Lê – Delfim Sardo – Dilton Lopes de Almeida Júnior – Éric Valette – Filip Berte –François Bellenger – Françoise Parfait – Jacinto Lageira – Jackie-Ruth Meyer – Jan Kopp – Juliette Bouveresse – Kader Attia – Lamia Joreige – Leonor Antunes – Lia Lapithi – Lúcia Ramos Monteiro – Luciana Fina – Luciano Vinhosa – Luiz Guilherme Vergara – Maïder Fortuné – Marcel Dinahet – Marie-José Mondzain – Marwa Arsanios – Mehmet Yashin – Mira Sanders – Paola Berenstein Jacques, – Raquel Schefer – Romain Bertrand – Sophie Ristelhueber – Stefanie Baumann – Stéphane Thidet – Susana de Sousa Dias – Tania Ruiz – Valérie Jouve – Vasco Araújo – Yannis Kyriakides – Yasmine Eid-Sabbagh – Ziad Antar

Suspended spaces é o projecto de um colectivo que trabalha desde 2007 sobre territórios em «suspenso», isto devido a conflitos políticos, económicos, históricos.
Continuando a sua pesquisa sobre as nossas modernidades, o colectivo Suspended spaces interessou-se durante estes últimos quatro anos por certas questões a decorrer, impensadas, até ocultadas, e que poderiam explicar em parte o estado actual dos debates artísticos e intelectuais, quer estejam do lado dos estudos pós-coloniais, do spatial turn, da antropologia visual ou da história conectada. Este livro concentra-se mais particularmente nas conexões entre histórias e territórios: França, Brasil, Portugal e as ex-colónias portuguesas em África. Uma partilha de esquecimentos.
Cinco exposições, realizadas no Brasil (MAC Niterói); em França, Saint-Ouen (Mains d’OEuvres) e Albi (Centro de Arte Le LAIT); em Portugal, Lisboa (Palácio Pombal) e Coimbra (Círculo de Artes Plásticas), são apresentadas em sinergia com as questões teóricas de investigadores.

segunda-feira, 19 de novembro de 2018

Aconteceu há 76 anos.

«No dia 19 de Novembro de 1942, dirigia-se Bruno Schulz (1892-1942) para o ghetto quando percebeu que estava a ser perseguido por um grupo de SSs. Como reacção pôs-se em fuga, um bom pretexto para ser alvejado. Foi abatido com dois tiros na nuca; e o advogado Izydor Friedman, que presenciou a cena, garantiu mais tarde que esses dois tiros tinham sido dados por Günther. [...].»
[Aníbal Fernandes, in «Apresentação»,  As Lojas de Canela, Sistema Solar, 2012.]

terça-feira, 6 de novembro de 2018

A Lenda do Santo Bebedor seguido de O Leviatã I Joseph Roth


A Lenda do Santo Bebedor seguido de O Leviatã
Joseph Roth

Prefácio, tradução e notas de Álvaro Gonçalves

ISBN 978-989-8833-34-1 | EAN 9789898833341

Edição: Outubro de 2018
Preço: 12,26 euros | PVP: 13 euros
Formato: 14,5 x 20,5 cm (brochado, com badanas)
Número de páginas: 136
«Havia nele toda a sabedoria do judaísmo, o seu humor, o seu realismo amargo; toda a tristeza da Galícia, todo o encanto e melancolia da Áustria.» [Heinrich Böll]


A Lenda do Santo Bebedor […], escrita nos últimos quatro meses da sua vida e dada por terminada em Abril de 1939, constitui um autêntico canto de cisne de Joseph Roth. A novela narra as últimas três semanas da vida de Andreas, um vagabundo alcoólico, a quem acontecem estranhos milagres. A história desenrola-se em Paris e foi baseada num relato dum amigo que ouviu no Café Tournon. É sintomático como Roth se apodera da personagem principal para, duma forma premonitória, antecipar literariamente a sua própria morte, trágica como ela foi no exílio parisiense. Porque, ao contrário do desejo expresso no último parágrafo da novela, Deus não lhe deu a ele, o bebedor, uma morte tão suave e bela como a que teve a personagem Andreas.
Tal como em A Lenda do Santo Bebedor, também na novela O Leviatã, escrita igualmente no exílio francês e publicada um ano após a sua morte, em 1940, pelo editor holandês de origem judaico-portuguesa, Emanuel Querido, Roth conta, no tom legendário, a história do judeu Nissen Piczenik, tão singular como Andreas, que, na «Schtetl» de Progrody, perdida e isolada na imensidão da Rússia, entre Kursk e Voronej, leva uma vida simples e honesta de negociante de corais. Apesar de conviver diariamente com os corais — a sua verdadeira razão de ser —, Nissen Piczenik anseia pelas profundezas do mar, onde supõe crescerem os corais, guardados pelo incomensurável e poderoso monstro bíblico Leviatã. [...]
O recurso sistemático ao estilo do conto maravilhoso constitui, por parte de Joseph Roth, uma tentativa de dar vida, embora de uma forma utópica, ao microcosmo da sua terra natal, a Galícia Oriental, que então se encontrava em desmoronamento irreversível. [...] Esta e outras histórias de Roth são, por um lado, uma homenagem à velha monarquia austríaca dos Habsburgos, que, na sua opinião, era a pátria de todos, e, por outro, a toda uma região histórica — agora desaparecida, onde, segundo o grande poeta de língua alemã, originário de famílias judaicas de Bucovina, Paul Celan, viviam pessoas e livros.
[Álvaro Gonçalves]

A Morte Difícil I René Crevel


A Morte Difícil
René Crevel

Tradução e apresentação de Aníbal Fernandes

ISBN 978-989-8833-35-8 | EAN 9789898833358

Edição: Outubro de 2018
Preço: 13,21 euros | PVP: 14 euros
Formato: 14,5 x 20,5 cm (brochado, com badanas)
Número de páginas: 192
Na nossa família suicidamo-nos muito.

Nove anos antes deste acto incompreensível [o suicídio] — se o não aceitarmos como momento de um muito complexo desespero — René Crevel escreveu o seu terceiro romance e chamou-lhe A Morte Difícil; a morte que viria, anos mais tarde, a responder na vida real à mais nocturna face da sua condição de homem. E fê-lo com o seu surrealismo de vocação refreado até às exigências de uma grande clareza autobiográfica.
Crevel retrata-se aqui como um homossexual assombrado pela ameaça genética do pai louco e pelo comportamento de uma mãe cruel e frívola; dividido por verdadeiros desejos físicos e outros que uma ambígua relação feminina muito imperfeitamente disfarça; um jogo de bem calculada progressão no tom — o que fervilha num primeiro capítulo com humorísticas ironias e se esvai aos poucos pelas sombras de um estado físico e psicológico que se destina, em noite fria e num banco público, a acompanhar o desespero do seu fim.
Crevel receava, porém, que as exigências deste programa se cumprissem com excessiva exposição de realidades muito evidentes para os que mais de perto o rodeavam, e prejudicassem, incomodassem ou até envergonhassem os que eram modelos das suas personagens.
Que Madame Dumont-Dufour surgisse como inegável e talvez piorada versão da sua mãe burguesa, não era para Crevel um problema; [...] mas havia o caso de Arthur Bruggle, que era impossível não ser colado ao seu amante americano Eugene McCown (a quem chamavam Coconotte ou Eugénie), saído de Kansas City e que desembarcara na França em 1923 com vontade de se usar e desbaratar para vencer nos meios intelectuais e mundanos de Paris. McCown era pintor e pianista de jazz; pintor aceite por importantes galerias de Paris, jazzman com muito êxito nas sonoridades hip-hop que enfeitaram as noites do café Le Boeuf-sur-le-Toit. […]
Crevel acabou por mostrar o texto de A Morte Difícil a McCown; e, perante a desagradável reacção que ele provocou no retratado, decidiu-se a acrescentar-lhe o curto capítulo final, suavizador […].
[Aníbal Fernandes]

E se Parássemos de Sobreviver? — Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo I André Barata


E se Parássemos de Sobreviver? — Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo
André Barata

ISBN 978-989-8902-32-0 | EAN 9789898902320

Edição: Outubro de 2018
Preço: 9,43 euros | PVP: 10 euros
Formato: 14,5 x 20,5 cm (brochado)
Número de páginas: 112O que fazer? O mais revolucionário a fazer é: começar a parar.


Grande parte dos textos que aqui se publicam, agora de forma mais sistematizada, resultaram de versões anteriores publicadas em pequenos ensaios de jornal ou revistas culturais (Jornal Económico, revistas Electra e Cintilações).


Este pequeno livro questiona o tempo social dos nossos dias, industrializado, sem entropia, medida imposta, que nos torna individual e colectivamente reféns do passado da nossa sociedade, que nos agarra a um presente omnipresente e que rarefaz a realidade do futuro. Este desequilíbrio é resultado de uma concepção do tempo que sem dúvida serve melhor do que outras ao sistema de dominação social, económica e política vigente. Mas é possível começar a pensar e lutar por outras concepções de tempo que, em vez de dominarem, emancipem.
[...] O que fazer? O mais revolucionário a fazer é: começar a parar.
E a pergunta revolucionária deve ser «porque continuamos a sobreviver?», não no sentido de a sobrevivência ser inverosímil e nos devermos perspectivar em vias de extinção, mas sim no sentido de que a melhor garantia da nossa sobrevivência como espécie é pararmos de nos comportarmos como sobreviventes. Somos induzidos a sobreviver quando deveríamos optar por viver. Importaria que nos pensássemos não como já estando num processo catastrófico, dentro de um cataclismo planetário, mas, tudo ao contrário, como já estando na posse de todos os meios para deixar de ter a sobrevivência como sentido de vida.
[...] E se é preciso fazer vingar políticas libertadoras do tempo, para pararmos de sobreviver, a força revolucionária do ir parando está em irmos fazendo greve no sentido mais profundo que encontramos para a palavra, parar não uma actividade produtiva em particular, por exemplo operários, professores ou médicos, nem sequer todas na forma de uma greve geral, mas parar a estrutura que tornou tudo imparável, a ditadura que nos impuseram na forma de tempo. Façamos greve a este tempo, deixemos os relógios em casa, restauremos um tempo sem medida, sem indústria, sem valor de mercado. Um tempo de viver.
[André Barata]

A Forma Custa Caro — Exercícios inconformados I Golgona Anghel


A Forma Custa Caro — Exercícios inconformados
Golgona Anghel

ISBN 978-989-8902-28-3 | EAN 9789898902283

Edição: Outubro de 2018
Preço: 10,38 euros | PVP: 11 euros
Formato: 14,5 x 20,5 cm (brochado)
Número de páginas: 136Encaixamos a escrita em formas literárias, géneros, figuras e tropos e parecemos mais contentes e mais seguros perante tal arrumação pois é preciso ir «organizando o pessimismo».


«O homem, na sua essência mais profunda, tem qualquer coisa que eu denominaria voluntariamente de “imperativo da Forma”» — diz Witold Gombrowicz, numa entrevista com Dominique de Roux. Temos formas de tratamento, formas de expressão e de conteúdo, formas de vida e de morte, formas geológicas e formas lógicas, formas puras, formas em si, formas informes. Encaixamos a escrita em formas literárias, géneros, figuras e tropos e parecemos mais contentes e mais seguros perante tal arrumação pois é preciso sempre ir «organizando o pessimismo», não seja que a ansiedade do símbolo nos apanhe em excesso de sentido e não tenhamos nenhuma forma certa à mão. 
[Golgona Anghel]


Forma e Formato Poesia e crítica. A febre do diagnóstico | Cesariny: grandes mitos/heróis menores | Variações informais. Notas imaturas Exercícios Inconformados O intruso, o conflito, o silêncio | Fernando Pessoa: «o interruptor imprevisto» | Figuras do desaparecimento: o fugitivo, o intervalo, o desencontro | Phantomaton & Nox Forma e PerFormatividade Dissidentes, peregrinos e excursionistas: passear e pensar | «A última mamada»: o irreparável, ser assim, viver no limbo A Forma em Ruínas Pop-mortem Joel-Peter Witkin: máscaras de carne | Morrer contente.Golgona Anghel é licenciada (2003) em Estudos Portugueses e Espanhóis e doutorada (2009) em Literatura Portuguesa Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e desenvolve um projecto de pós-doutoramento sobre cinema e literatura.
Publicou livros de ensaios — Eis-me Acordado Muito Tempo Depois de Mim — Uma biografia de Al Berto (Quasi Edições, 2006), Cronos Decide Morrer, Viva Aiôn — Leituras do tempo em Al Berto (Língua Morta, 2013), A Forma Custa Caro — Exercícios inconformados (Documenta, 2018) — e preparou uma edição diplomática dos Diários do poeta Al Berto (Assírio & Alvim, 2012). Nas horas vagas, escreve também poesia: Vim Porque me Pagavam, (Mariposa Azual, 2011), Como Uma Flor de Plástico na Montra de Um Talho (Assírio & Alvim, 2013), Nadar na Piscina dos Pequenos (Assírio & Alvim, 2017).

Os Ballets Russes: Modernidade após Diaghilev I Isabel Capeloa Gil, Paulo Campos Pinto (org.)


Os Ballets Russes: Modernidade após Diaghilev

Isabel Capeloa Gil, Paulo Campos Pinto (org.)

Textos de Isabel Capeloa Gil, José Carlos Alvarez, Nuno Crespo, José Manuel dos Santos, Gabriele Brandstetter, Mariana Brandão, Luísa Santos, Maria João Roque e Castro

ISBN 978-989-8902-41-2 | EAN 9789898902412

Edição: Novembro de 2018

Preço: 28,30 euros | PVP: 30 euros
Formato: 24 x 30 cm (brochado com badanas)
Número de páginas: 176 (a cores)

Edição bilingue: português-inglês

O que distingue a acção dos Ballets Russes é um entendimento da arte como confluência de linguagens, que se cruzam, contestam, dialogam, afastam e renovam.


«A grande vitória da civilização moderna europeia», escrevia Almada Negreiros no Portugal Futurista, em 1917, a anunciar «as extraordinárias realizações da Arte Moderna», representadas pelos Bailes Russos, que justamente nessa data iniciariam a sua única temporada em Lisboa.
Entre o escândalo e a admiração, a emulação e a rejeição, os Ballets Russes de Sergei Diaghilev constituíram uma das mais inovadoras experiências de criação artística das primeiras décadas do século XX. No vulcão criativo das experiências modernistas, congrega um programa de arte total em torno da dança, convocando coreógrafos, bailarinos, compositores, artistas plásticos, libretistas e cenógrafos. Se a dança moderna representa o espírito de uma certa modernidade em vórtice, consagrada segundo Baudelaire na fórmula do «transitório, fugidio [e] contingente», os Ballets Russes exibem o moderno total. Renovando o vocabulário da dança e consagrando a fusão do arcaico com o vanguardista, recriam as artes do corpo em ícone da modernidade. Das artes do movimento ao design de moda, da música à escultura, da cenografia à pintura, das artes decorativas ao cinema, os Ballets Russes constituem o paradigma do projecto de iluminação mútua de uma modernidade sempre incompleta.
A exposição «Os Ballets Russes: Modernidade após Diaghilev» [13 de Julho – 20 de Outubro de 2018] é produzida no âmbito do Lisbon Consortium, promovida pelos programas de Mestrado e Doutoramento em Estudos de Cultura da Universidade Católica Portuguesa com a Fundação Millennium BCP e o Museu Nacional do Teatro e da Dança, assinalando a relação estratégica entre a prática curatorial e a investigação que subjaz ao Consórcio.
Marcando o centenário da temporada portuguesa dos Ballets Russes, a exposição organiza-se em dois grandes núcleos. Se a passagem por Portugal constitui o foco do núcleo expositivo organizado pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança, na Galeria Millennium olha-se o fenómeno Ballets Russes como instância e sintoma de transformação social através da estética, articulada em torno das artes do movimento.
[Isabel Capeloa Gil]

Chama I Júlio Pomar, Rita Ferreira, Sara Bichão


Chama
Júlio Pomar, Rita Ferreira, Sara Bichão

Texto de Sara Antónia Matos

ISBN 978-989-8902-36-8 | EAN 9789898902368

Edição: Novembro de 2018
Preço: 16,04 euros | PVP: 17 euros
Formato: 17 x 21 cm (brochado com badanas)
Número de páginas: 144

Edição bilingue: português-inglês
(tradução Kennis Translations)

Com o Atelier-Museu Júlio PomarNo caso desta exposição, em vez de escolher as obras à partida, desafiei as artistas a produzirem um corpo de trabalho novo para apresentar no Atelier-Museu, tendo a convicção de que as suas obras trabalhariam bem em conjunto e estabeleceriam boas relações com as de Pomar.


Este livro foi publicado pela ocasião da exposição «Chama», com obras de Júlio Pomar, Rita Ferreira e Sara Bichão, e com curadoria de Sara Antónia Matos, realizada no Atelier-Museu Júlio Pomar, entre 15 de Fevereiro de 2018 e 29 de Abril de 2018.


Rita Ferreira apresentou um conjunto de mais de meia centena de trabalhos sobre papel, apresentados pela primeira vez como um paredão, testando o impacto do conjunto e as relações de força/cromáticas entre as partes. É ainda nova a obra sobre tela crua que apresenta no piso inferior do espaço, dialogando com os desenhos de Júlio Pomar e as peças de pano-cru de Sara Bichão.
Sara Bichão não só construiu as peças da exposição quase na totalidade como se lançou numa obra que atravessa o espaço de lés a lés. Clareira, de 2018, alude à forma de uma fisga, de tamanho colossal, cujo elástico (em pano-cru) é preso no guarda-corpos do edifício, existente no piso superior, e daí esticado até ao rés-do-chão, ficando preso por duas pedras de basalto de 300 kg cada. Instalada no sentido este-oeste, a peça é composta também por um disco de inox côncavo, colocado no piso superior do edifício, acima das janelas, que capta a luz do sol espalhando-a em seu redor. Não pode deixar de se mencionar ainda a obra que a autora dedica a Júlio Pomar: Para JP, de 2018, uma corda de pano-cru, entrançada, que nas suas laçadas recolhe elementos de praia: canas, paus carbonizados, pedras, e objectos de plástico.
[...] sou levada a dizer que as obras destas duas artistas são feitas de tempos de observação diferentes. A de Sara Bichão parece fazer-se e acontecer entre camadas, pedindo aproximação e afastamento, mergulhos de ida e volta, como as telas de Júlio Pomar, através dos quais cada estrato de sentido se revela. A de Rita Ferreira parece pedir um confronto de um só impacto, um embate com o conjunto da composição onde cada fragmento, cada parcela cromática, exerce a sua força de atracção. [...]
[Sara Antónia Matos]